Mannaz.com - Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger
Luk

Fokusgruppeinterview – metodebeskrivelse

Analysefasen - Projektanalyse

 

Formål

At høre kundens stemme gennem en brainstorming-lignende proces.Fokusgruppeinterview er en kvalitativ metode til at indsamle information. Metoden er specielt velegnet til at afdække ubevidste motiver som købsmotiver og holdninger. Fokusgruppen kan anvendes til kundetilfredshedsanalyser, koncepttests, behovserkendelse m.m.

Emner som behandles i fokusgruppeinterview er ikke målelige størrelser.

 

Fremgangsmåde

Fokusgruppeinterview giver større mulighed for fortolkning og forståelse end spørgeskemaer, idet metoden ikke kun fokuserer på at afdække hvilke forhold, der er vigtige, men også hvorfor de er vigtige.Der deltager normalt 8-10 fra målgruppen samt en interviewleder. Det er vigtigt at udvælge de rette deltagere. Gruppens sammensætning varierer afhængigt af hvilket emne, der skal diskuteres. I nogle tilfælde er det nyttigt, at deltagerne har nogenlunde den samme baggrund og kendskabsgrad til emnet, i andre tilfælde vil en forskellig baggrund blandt deltagerne være gavnlig.

 

Gennemførelse af interviewet

Interviewet indledes altid med:

  • Præsentation af deltagerne.
  • Afhængigt af emner orienteres om interviewets formål og indhold. Vær opmærksom på, at for meget information kan medføre, at deltagerne afgrænser deres idéer, engagement og kreativitet.
  • Forhold omkring deltagernes anonymitet.

Det er en god idé at optage interviewet på video, så der er mulighed for at registrere ansigtsudtryk og andre reaktioner.

Interviewet bør foregå i en balancegang mellem at være en relativt ustruktureret samtale og en styret samtale afgrænset inden for et givet emne.

Interviewresultatet afhænger meget af interviewlederens evne til at få deltagerne til at supplere og stimulere hinanden, herunder at undgå at lægge ord i munden på deltagerne, stille åbne spørgsmål og samle op på afgørende udsagn. Det er vigtigt, at interviewlederen er så objektiv som muligt, og at vedkommende forstår at lytte til og hurtigt analysere holdninger for at konfrontere og provokere deltagerne.

Til at starte med stilles åbne, brede spørgsmål, hvorefter samtaleemnerne indsnævres for til sidst at blive meget konkrete.
Varigheden er normalt 2-3 timer men kan være op til 4 timer.

 

Faldgruber og begrænsninger

Det er meget vigtigt, at deltagerne får fornemmelsen af, at fokusgruppeinterview ikke er et interview i den traditionelle forstand (som ofte forbindes med spørgsmål og tilhørende svar), men at denne form for interview lægger op til, at deltagerne selv skal fortælle.Det sker ofte, at deltagerne har svært ved at komme i gang eller komme videre fra et emne til et andet. I sådanne tilfælde kan kreativitetsfremmende teknikker hjælpe.

Hvis deltagerne begynder at kritisere virksomhedens nuværende produkt, er det ikke hensigtsmæssigt at forsvare produktet. Idéen er netop at bede deltagerne uddybe kritikken.

Relaterede kurser

Projektledelse

Projektledelse 1

Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.

3 dage 17500 kr
› Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en brugbar værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer.

12 dage 58500 kr
› Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os
Luk