Mannaz.com - Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger
Luk
PDF Del siden

Mannaz Digital Lederuddannelse

Styrk dit digitale lederskab, og udnyt de nye teknologier i praksis.
4 dage    |    20.900 krTilmeld mig

Ny teknologi kræver ny ledelse

Machine learning, Internet of Things, ”crowds”, den fjerde industrielle revolution og platformsforretningsmodeller. Nye teknologier bringer nye muligheder med sig – men er du klar til at udnytte dem som leder?

Deltag på en ambitiøs og innovativ uddannelse, hvor du får indsigt i og konkrete redskaber til at håndtere ny teknologi. Gennem forløbet sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på daglige ledelsesudfordringer omkring integreringen af teknologi og bliver inspireret af de nyeste teknologiske trends.

På Mannaz Digital Lederuddannelse får du træning i at forstå, håndtere, implementere og kommunikere teknologiske muligheder i din organisation. Du opnår konkrete redskaber til at lede den nødvendige digitale forandring både hos dig selv og dine medarbejdere.

 

Hvem deltager?

Denne lederuddannelse er for dig, der er ansvarlig for implementering af ny teknologi og har 1-3 års ledererfaring. Du har behov for at forstå ny teknologi og samtidig få nogle effektive ledelsesværktøjer samt sparring på din lederrolle. Du kan tidligere have deltaget på Mannaz’ lederuddannelser såsom Mannaz Lederuddannelse eller Strategi, vækst og lederskab.

Næste ledige afholdelse:
Varighed: 4 dage
5. sep. - 31. okt. 2018
Mannaz - Hørsholm
20.900 kr ekskl. moms
Tilmeld mig
Ledige pladser

På kurset arbejder du med:

 • At forstå og udvikle din teknologiske parathed
 • At udvikle din lederkompetence i et trygt og udfordrende forum
 • Nye teknologiske tendenser og nye effektive ledelsesmetoder
 • At forstå og kunne håndtere teknologier, der er særligt relevante for din branche
 • Konkrete ledelsesmæssige udfordringer forbundet med ny teknologi
 • Feedback, coaching, motivation og metoder til at skabe følgeskab omkring nye projekter
 • Forståelse for og indsigt i strategisk teknologiledelse – at drive forretning i en foranderlig verden
 • Forandringsmodeller, forandringshastighed og agile organisationer

 

Mannaz Digital Lederuddannelsens opbygning 

Mannaz Digital Lederuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, som består af 3 moduler af 1-2 dages varighed og indeholder sammenlagt 4 dages tilstedeværelsesmoduler. Dette bliver suppleret med digitale ”learning moments”, som tilpasses til den enkelte leders udfordringer, og hver leder får tilbudt sparring på netop sin opgave undervejs. Du møder eksperter fra KPMG NewTech-afdelingen, erfarne ledelseskonsulenter og arbejder sammen med vores entrepreneurs-in-residence – garvede iværksættere med teknologierfaring.

Modellen nedenfor  skitserer forløbet på Mannaz Digital Lederuddannelse. I praksis spiller de enkelte elementer sammen i et flow, hvor aktiviteter, opgaver og indsigter giver mulighed for at arbejde intensivt med refleksion, vidensdeling, træning og erfaringsudveksling.

Uddannelsen er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, som du og din virksomhed befinder sig i. Cases, gruppearbejde, øvelser og opgaver indeholder direkte brugbar viden.
Under hele lederuddannelsen forventes det, at du arbejder med at undersøge et projekt eller lave en prototype i form af tidlig test og virkeliggørelse af en idé, som relaterer sig til en konkret opgave i din virksomhed. Projektet kan være en del af en større opgave eller et teknologiprojekt, som du alligevel skal arbejde med i din organisation. På uddannelsen kan du vælge at give denne opgave ekstra opmærksomhed gennem både teori, refleksion og handling.

 

Uddannelsens forløb og indholdet i modulerne

modul 1 tackler vi din personlige, teknologiske parathed sammenholdt med din organisation og branche. Du stifter bekendtskab med Robotic Process Automatisation (RPA) og Machine Learning, så du kan automatisere arbejdsprocesser på tværs af din virksomhed og bruge lærende algoritmer til at finde mønstre og skabe nye forretningsmuligheder. Samtidig arbejder vi med din forandringstilgang – hvordan du klargør din virksomhed til at integrere ny teknologi. Derudover arbejder vi med fail fast forward som en tilgang til succes med teknologiske forandringer, hvor du lynhurtigt syretester delelementer af dit projekt, lærer at fejle på den rigtige måde og uddrager læring af dine eksperimenter. Du introduceres også til Strategic Foresight, som er en metode til proaktivt at håndtere fremtidens læringsudfordringer på og forstå trends samt tendenser i et større perspektiv.

modul 2 går vi i dybden med de fem vigtigste teknologiske trends. Du lærer både at forstå teknologien og udvikle din ledelsespraksis til at kunne håndtere de nye udfordringer. Du bruger ekstra tid (Deep Dive) på en ny teknologi, der er særligt relevant for netop din virksomhed. På dette modul får du mulighed for at få sparring fra vores entrepreneur-in-residence (erfaren entreprenør fra start-up miljøet, der selv har arbejdet med ny teknologi) og andre teknologiske eksperter, når du skal arbejde med de mest relevante teknologier for din branche og organisation samt udarbejde konkrete handlingsplaner. Vi fokuserer yderligere på stakeholder management, forretningsplaner og prototyping.

På det afsluttende modul 3 gør vi status og sparrer omkring de erfaringer, som du og de andre deltagere har gjort jer i egne organisationer. Du arbejder med implementeringsledelse, genbesøger de vigtigste teknologiske trends fra tidligere moduler og fokuserer på at etablere konkrete målbilleder for din ønskede forandring. Vi kvalificerer din handlingsplan og diskuterer etablering af strategisk læringskultur og organisatorisk parathed.

Gennem hele uddannelsen har du adgang til ekstra viden gennem Mannaz' digitale ”learning moments”, litteratur inden for ledelse, online foredrag mv. Mellem modulerne arbejder du og de andre deltagere i action learning teams, hvor I sammen og hver for sig løser opgaver, arbejder med jeres ledelsesprojekt, sparrer og reflekterer. Dette er med til at opbygge en stor fortrolighed i jeres netværk.

 

Udbytte

Dit udbytte

 • At forstå nye teknologier og mulighederne heri
 • At kunne anvende ny teknologi i din virksomhed
 • At koble teknologi med den rette ledelsespraksis
 • At kunne anvende både de klassiske og nyeste ledelsesmetoder i praksis
 • At lede andre og skabe følgeskab omkring teknologi
 • At motivere og engagere dine medarbejdere mod fælles resultater
 • At lede teknologiske udviklings- og forandringsprocesser
 • At sikre ledelsesmæssig opbakning og håndtere interessenter

Din virksomheds udbytte

 • En leder, der har opdateret viden om nye teknologiske tendenser og effektive ledelsesmetoder
 • En leder med konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer
 • En leder, der er bevidst om sin egen lederrolle og ledelsesadfærd i en ny tid
 • En leder, der kan agere situationsbestemt i forhold til opgaven og teknologien
 • En leder der kan drive en forandringsproces og håndtere de menneskelige reaktioner
 • En lede, der kan motivere, engagere og skabe følgeskab

Tid & sted

Varighed

4 dage

Pris

20.900 kr

ekskl. moms
Dato
5. sep. - 31. okt. 2018
Modul
3
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser

Prisen dækker over:

Før kurset

Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

Under kurset

 • 4 (1+2+1) undervisningsdage
 • Individuel sparring/coaching med teknologi- og ledelseseksperter
 • 1-2 undervisere pr. 12 deltagere
 • Logbog til dine personlige notater
 • Kursusmateriale med relevant teori og øvelser
 • Bog om ledelse, artikler mv.
 • Adgang til Mannaz' e-læringsmoduler
 • Adgang til online foredrag og videoer
 • Forplejning under kurset

Efter kurset

 • Uddannelsescertifikat
 • Et netværk med ligestillede ledere
 • Adgang til opfølgende Mannaz e-læringsmoduler

 

Praktisk gennemførelse

Mannaz Digital Lederuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse bygget op omkring 3 moduler med digitale ”learning moments” indimellem. Uddannelsen er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, som du og din virksomhed befinder sig i. Cases, gruppearbejde, øvelser og opgaver indeholder direkte brugbar viden.

 

Konsulent

Undervisningen på Mannaz Digital Lederuddannelse bliver varetaget af et team af erfarne teknologieksperter, entreprenører med praktisk erfaring fra eksisterende start-ups med relation til deltagernes brancher og management-konsulenter med bred praktisk samt teoretisk erfaring inden for ledelse. Du vil derfor møde undervisere, der har stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger. Der er 1-2 undervisere pr. 12 deltagere pr. modul. Yderligere er der en entrepreneur-in-residence tilstede igennem forløbet, der tilbyder sparring på deltagernes problemstillinger, og som deler ud af sin egen erfaring fra vækstvirksomheder.

Relaterede kurser

Luk